[Hemnes Samiske Forening - stiftet 6. april 2000]
Hemnes Samiske Forening
     Stiftet 6. april 2000

VEDTEKTER

-------------------------------
STYRET
/ KONTAKTER

-------------------------------
P R O S J E K T
Ol`Andersa buret

-------------------------------
B I L D E R   og
historier

-------------------------------
G J E S T E B O K

-------------------------------
BLI    M E D L E M


-------------------------------
Se hvordan du TELLER

-------------------------------
Learoevierhtieh
Åarjelsaemien ööhpehtæmman

(Gaavalohke)
-------------------------------
Svensk-utviklet
Sydsamisk
LYD-ORDBOK

-------------------------------
NY
NORSK - SYDSAMISK
ORDBOK - 2009
Daaroen-åarjelsaemien

baakoegærja

Kan bestilles via bokhandel eller
direkte fra Forlagssentralen.
ISBN: 978-82-7601-178-4
Pris: kr. 450.-
www.idut.no
Tlf: 78 46 47 49
-------------------------------
GRATIS
NORSK - SYDSAMISK
ORDLISTE
Gærjiste vaalteme

(sist oppdatert 2001)
Det sydsamiske språket har
nærmest blitt glemt..
Det skal vist nok være bare
et 1000-talls personer som
behersker språket i dag
i hele Skandinavia.
Laget på privat basis.

Word dokument (818KB)
PDF dokument (1069KB)

-------------------------------


KART - Samiske Språk

-------------------------------


Bleikvassli

bygdelag

(Samarbeidspartner)
-------------------------------
[Leammuid Biret Rávdná]

 

 
Leammuid Biret Rávdná
-------------------------------
[Samisk flagg]


Linker til samisk litturgi:
Sydsamisk kirkeliv

Litturgi for 6. februar

-------------------------------
BESTILL samiske FLAGG
og annet flaggutstyr fra:

HSF har også flagg for salg.
Kontakt Agnar
-------------------------------
[Samisk flagg]

 

 


-------------------------------

[Logo: Åarjelhsaemien teatere]
Åarjelhsaemien teatere
Sydsamisk Teater

-------------------------------

Røros
Åarjelhsaemien Teatere

-------------------------------
Hva er
"Den kulturelle
skolesekken"?
-------------------------------
Bokbussen
Gærjah Sijti Jarngeste
[Samisk bokbuss]

Rute og stoppesteder
på Helgeland
og Nord-Trøndelag.
-------------------------------
Samisk bibliotektjeneste
(erstatter "Kildeveileder
i samisk
bibliotektjeneste")
-------------------------------
[Samisk kunstnersenter]></a></font></font><font size=
Samisk kunstnersenter
-------------------------------
[Sydsamiskt kulturcentrum Östersund]></a></font></font><font size=
Kunstnercentum Östersund
-------------------------------
Historier - VITSER
-------------------------------

[Logo: Samiske nyheter på NRK]

Samiske nyheter på NRK
-------------------------------
[Logo: Ságat - saminsk internet AVIS]

Samisk internet AVIS
- ------------------------------
ILO-konvensjon
nr. 169 om
urbefolkninger
-------------------------------

Saemien Sijte /
Sør samisk museum
og kultursenter

Flatbostad
7760 Snåsa
telefon: 74 13 80 00
telefax: 71 13 80 01

-------------------------------

Sijti Jarnge
Samisk Kultursenter
8690 Hattfjelldal
telefon: 75 18 49 70
telefax: 75 18 49 80
-------------------------------

[Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter></a>
  </font></font><FONT FACE= -------------------------------
Saemieh Saepmesne –
I det samiska rummet

-------------------------------
[Oslo Samiid Searvi]></a></font></font>
OSLO SAMIID SAERVI

-------------------------------
SAMER.SE
-------------------------------
[SAMIPRESS mediesenter]></a></font></font><font size=
-------------------------------
[Sametinget]

Informasjon fra
Sametinget
-------------------------------
[ODIN - Informasjon fra Regjeringen og Stortinget]

Informasjon fra
Regjeringen og Stortinget
SØK på "same"
-------------------------------
Samiske nyheter:
NRK TekstTV
side 196


-------------------------------
-------------------------------
[Agnar Nilsens vimpel]  
Redaktørens hjemmeside
med andre opplysninger
/ sider om
Hemnesberget og Hemnes
------------------------------