Hemnes Samiske Forening
Stiftet 6. april 2000

GJESTEBOK

Opprettet 25. desember 2004

Kom gjerne med konstruktiv kritikk. Det vil vi se på og kanskje gjøre noe med!
Men
redaktøren vil IKKE tillate noe som kan være støtende og det blir fjernet så raskt som "bare det!"
Vitser tillates selvsagt.