[Det samiske flagg]

Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land det gjelder:
Norge, Sverige, Russland og Finnland regnes som de landene med samiske røtter.
Forøvrig i Europa er det mange samer. I USA er det fler hundre tusen samer som
bekjenner seg som samer og som dyrker kulturen den dag i dag.

Flagget ble godkjent 15. august 1986 av den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige,
og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Sirkelen symboliserer sola og månen. Solringen er rød og måneringen er blå.
Fargene ellers er de som brukes i en gapta. (gapta eller gåptoe betyr kofte eller kjole/drakt).

Sameflaggets beskrivelse på Samediggi (Sametinget): http://samediggi.no/artikkel.aspx?MId1=3377&AId=47&back=1&MId2=3379&MId3=3382
Sameflaggets dimensjoner og farger finner du nederst på samme side.
Forskrift om bruk av det samiske flagget finner du nederst på samme side.
Kommentarer: Forskrift om bruk av det samiske flagget finner du nederst på samme side.

Et gammelt episk dikt av sørsamen Anders Fjellner (1795-1876), sier at samene er solas sønner og døtre.

Samiske flaggdager
6. februar  - Samefolkets dag Første gang feiret i 1993.
                    Saemiej laavlome - Samefolkets sang (sørsamisk)
25. mars     - Maarjean biejjie - Mariadagen eller hvert enkelt lands Mariadag,
24. juni      - Midtsommer. Sankthansdagen. En tradisjonell samisk merkedag.
9. august    - FNs Internasjonale urfolksdag.
15. august   - Sameflagget godkjent (1986) og Isak Sabas Fødselsdag.
18. august   - Samerådet grunnlagt (1956).
26. august  - Sametinget i Sverige grunnlagt (1993).
9. oktober - Sametinget i Norge grunnlagt (1989).
9. november - Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).

  -----------------------------------------------------------------------------------------

Den sikreste måten å skaffe et samisk flagg eller vimpel, er å henvende seg til en av våre norske leverandører:
Flaggfabrikken as i Larvik eller
Flaggbutiken i Östersund, men da advares det mot svært høye forsendelseskostnader!
Det er nå konkurranse om priser og service, og du oppforderes til å velge selv.

Du finner link til de ovenforstående også på hovedsidens meny "Bestill samiske FLAGG"

-----------------------------------------------------------------------------------------

HOVEDSIDE