Oppdatert 19. desember 2004

[Hemnes Samiske Forening - stiftet 6. april 2000]  Hemnes Samiske Forening
Stiftet 6. april 2000

TALL

   0 - nulle         11 - luhkie akte
   1 - akte          12 - luhkie gøøkte
   2 - gøøkte
   3 - golme        20 - gøøkte luhkie
   4 - njielje        21 - gøøkte luhkie akte
   5 - vijhte
   6 - govhte       53 - vijhte luhkie golme
   7 - tjijhtje
   8 - gaektsie     100 - tjuetie
   9 - uktsie        112 - tjuetie luhkie gøøkte
   10 - luhkie      1000 - stoerre-tjuetie

Hvis noen har mer å bidra med her, så send en mail.

Send til redaktøren.