SAMISKE HUMORISTISKE HISTORIER OG VITSER  

(Oppdatert 9. februar 2004)

Hvis du har en samisk historie eller vits som kan passe på denne siden,
kan du glemme det!

 

Det vurderes at noen KAN bli støtt av våre og andres vitser om samer?

 

Ingen bør være så "fine" at de ikke tåler å bli vitset med, og spesielt ikke samer!

 

Denne sidens innhold er sensuret av styret i Hemnes Samiske Forening og ikke tillates.

 

Redaktøren beklager dette og tar det til etterretning.

TILBAKE